שאלות על רש"י

1)

רש"י: והלא ים אחד הוא: אולי קרא לאוקיינוס ימים משום שנקוו בו מים מנחלים וימים רבים?

1.

גור אריה: לא זו הסיבה שהרי אחר שמגיעים המים לאוקיינוס הם נעשים לים אחד, ולכן פירש רש"י שגם אחר שהם מגיעים לאוקיינוס הם שונים זה מזה בדגים שבהם.

2)

רש"י: אינו דומה..העולה...בעכו ל...העולה...באספמיא: רא"ם: קשה שעכו ואספמיא (-ספרד) הם רחוקים מהאוקיינוס?

1.

גור אריה: המים והדגים מגיעים מעכו ואספמיא לאוקינוס, ואם לא היה טעמם שונה- לא היה נקרא האוקינוס "ימים". 1


1

נראה שבדוקא כתב עכו ואספמיא- להשמיע שהאוקיינוס נקרא ימים מפני שנקבצו בו מים ממקומות שונים, וגם אחר שנקבצו הם נבדלים בטעם הדגים שלהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים