שאלות על רש"י

1)

רש"י: לפי שמחסרין אותן: אם זו הסיבה, למה האדם נתברך, ולמה הפירות לא התברכו?

1.

גור אריה: האדם נתברך אף שאין צדים ממנו כי הוא בעל דעת ויכול לבחור שלא לפרות ולרבות. הפירות לא נתברכו אע"פ שמחסרים מהם כי הם מתרבים מאיליהם, ואילו בעלי החיים מחוסרי מעשה.

2)

רש"י: ואף החיות...לכך לא ברכן: אם לא נתברכו החיות כיצד הם מתקיימים?

1.

גור אריה: החיות נתברכו אחר המבול (להלן ט, ז), והנחש לא נכלל בזה כיון שהוא כבר נתקלל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים