שאלות על רש"י

1)

רש"י: הטעני: למה רש"י לא פירש מלשון הסתה?

1.

גור אריה: רש"י לא פירש שאמרה הנחש הסית אותי, כי אין זו תשובה לחוטא באומרו פלוני הסיתני.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים