שאלות על רש"י

1)

רש"י: גדול עוני מנשוא- בתמיה: אולי אמר זאת בדרך וידוי?

1.

גור אריה: אם הייתה כוונתו להודות על חטאו לא היה לו לקטרג "גדול עוני מנשוא" שאי אפשר למחול לו, [אלא דבריו נאמרו בתמיה, שבודאי אפשר לנשוא עוונו].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים