חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לתענית
דף כד (24)

TA'ANIS 24 - The Daf for 3 Teves (tonight) has been dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev Gustman ZT"L (author of "Kuntresei Shiurim") and his wife, Rebbetzin Sarah Gustman (daughter of Hagaon Rav Meir Bassin, Dayan in Vilna) in honor of the Rebbetzin's Yahrzeit. Sponsored by a number of Rav Gustman's Talmidim (Harav Avrohom Feldman, Michael Starr and Mordecai Kornfeld).

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: